Subsidies


Er worden door overheden verschillende subsidies verstrekt, met daarbij vaak strikte voorwaarden. Een toegekende subsidie kan net het verschil maken om bepaalde activiteiten financieel haalbaar te maken. Wij kunnen u behulpzaam zijn in het traject van aanvraag, inrichting van de administratie, indienen van de bewijsvoering en wij kunnen u begeleiden bij een controle door een overheidsinstantie.