Salaris administratie


Voor een onderneming is het van belang dat werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op hun bankrekening ontvangen. Om een goede berekening te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van een gestandaardiseerd loonpakket. Loonkosten vormen een belangrijk deel van de kosten en het is daarom van belang dat ook de financiŽle administratie op de juiste wijze wordt bijgewerkt. Wij dragen zorg voor een juiste verwerking van de salariskosten in de financiŽle administratie.