Jaarrekening


De jaarrekening kan door ons worden samengesteld en van de vereiste toelichtingen worden voorzien. Wij streven er naar dat de jaarrekening op tijd beschikbaar komt om zo ook uw verantwoording over het verleden actueel te hebben. In het jaarverslag kunnen wij u tevens assisteren bij het formuleren van aandachtspunten voor de toekomst.